';

Oferty pracy

Sprawdź, na jakie stanowiska prowadzimy w tej chwili nabór. Jeśli widzisz na jednym z nich siebie, prześlij nam swoje CV. Dowiedz się jak najwięcej o naszej Firmie, abyśmy mogli porozmawiać o przyczynach, dla których aplikujesz właśnie do nas!

Pracownik produkcji
 
My oferujemy Tobie:
 • Szkolenie przygotowujące do pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Ciekawą pracę w Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze
 • Możliwość awansu i dofinansowania szkoleń branżowych
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju osobistego
 • Możliwość dodatkowego zarobku w soboty oraz w godzinach nadliczbowych
 • Dofinansowanie do pakietu opieki medycznej, karnetu sportowego i ubezpieczenia na życie
 • Możliwość bezpłatnego korzystania z busa pracowniczego na wyznaczonej trasie
Ty oferujesz nam:
 • Umiejętności manualne
 • Staranność w wykonywaniu pracy i samodyscyplinę
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie II zmianowym (godz: 6 – 14 i 14 -22)
 • Chęć pracy w zespole, rozwijania kompetencji oraz po-stawy partnerskiej
 • Dodatkowo mile widziane będzie wykształcenie elektroniczne, techniczne bądź elektryczne

Wynagrodzenie brutto:
 • 2600 zł brutto + premia
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-nych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Inżynier Procesu

Cel stanowiska:
  Współpraca w obrębie Zespołu Działu Technicznego, powołanego do tworzenia dokumentacji technicznej, narzędzi i wsparcia merytorycznego dla Działu Produkcji.

Twoje główne zadania:
 • Projektowanie procesów technologicznych (dokumentacji technologicznej i parametrów procesu),
 • Projektowanie i wykonanie testerów, prowadzenie testów technologicznych,
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowych i instrukcji obsługi urządzeń,
 • Projektowanie i wykonywanie suportów wspomagających produkcję,
 • Wspomaganie Działów Produkcji i Jakości w rozwiązywaniu problemów natury technologicznej,
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników Działu Produkcji,
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych.
My oferujemy Tobie:
 • Możliwość uczestniczenia w pracach międzywydziałowych zespołów projektowych
 • Możliwość stałego doskonalenia kompetencji miękkich i twardych poprzez udział w programie OMEGA INFOCAFE™;
 • Możliwość awansu i dofinansowania szkoleń branżowych i studiów podyplomowych
 • Możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej, karnetu sportowego i ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Ty oferujesz nam:
 • Wykształcenie wyższe techniczne z tytułem inżyniera (elektronika, automatyka) i wiedzę na temat metrologii;
 • Biegłą znajomość programów Ms Office oraz języka angielskiego - technicznego w mowie i piśmie;
 • Znajomość norm: ISO 9001:2008, ISO TS, ISO 14001;
 • Chęć pracy w zespole, rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Technik Utrzymania Ruchu

Cel stanowiska:
  Współpraca w Zespole Techników UR, który zapewnia ciągłość pracy maszyn i urządzeń Pracownikom produkujących wiązki elektryczne dla Klientów Firmy.

Twoje główne zadania:
 • Terminowe ustawienia maszyn i urządzeń do produkcji.
 • Przeprowadzanie przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem.
 • Tworzenie dokumentacji maszyn i urządzeń.
 • Walidacja wyrobów i urządzeń.
 • Wdrażanie nowych urządzeń do produkcji.
 • Realizacja zadań pozaprodukcyjnych związanych z utrzymaniem płynności produkcji.
My oferujemy Tobie:
 • Możliwość uczestniczenia w pracach międzywydziałowych zespołów projektowych;
 • Możliwość stałego doskonalenia kompetencji miękkich i twardych poprzez udział w programie OMEGA INFOCAFE™;
 • Możliwość awansu i dofinansowania szkoleń branżowych i studiów podyplomowych
 • Możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej, karnetu sportowego i ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Ty oferujesz nam:
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie kierunkowe na poziomie średnim lub wyższym technicznym;
 • Uprawnienia SEP;
 • Gotowość pracy na dwie zmiany;
 • Sumienność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Koordynator Projektów Strategicznych

Cel stanowiska
  Zapewnienie optymalnego działania strategicznych projektów Z.E. Omega poprzez wspieranie zespołów projektowych.

Twoje główne zadania
 • Zbudowanie standardów zarządzania projektami strategicznymi.
 • Inicjowanie i koordynacja procesów optymalizacyjnych w projektach strategicznych.
 • Nadzorowanie przebiegu projektów, określanie ich efektywności.
 • Wspieranie zespołów projektowych poprzez zarządzanie relacjami wewnątrz nich i pomiędzy nimi.
 • Wdrożenie systemu monitorowania efektywności projektów.
 • Sporządzanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu i innych Działów.
My oferujemy Tobie:
 • Gwarancję rozwoju zawodowego poprzez zaangażowanie w zadania o wysokiej skali trudności;
 • Uczestnictwo w międzynarodowych projektach;
 • Możliwość stałego doskonalenia kompetencji miękkich i twardych poprzez udział w programie OMEGA INFOCAFE™;
 • Możliwość budowania relacji z największymi firmami na świecie;
 • Możliwość awansu i dofinansowania studiów podyplomowych;
 • Pakiet opieki medycznej, karnet sportowy i ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Ty oferujesz nam:
 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Znajomość zasad i metodyk zarządzania projektami,
 • Znajomość branży elektrotechnicznej;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność budowania zespołu i prowadzenia go,
 • prowadzenia spotkań, również w środowisku międzynarodowym
 • Posiadanie certyfikatów zarządzania projektami (PMP / Prince2 / IPMA) oraz doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • Innowacyjność w podejściu do problemów, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Wysoki poziom kultury osobistej i automotywacji;
 • Samodzielność w organizacji i planowaniu pracy oraz dyscyplinę;
 • Potrzebę rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.