';

Oferty pracy

Sprawdź, na jakie stanowiska prowadzimy w tej chwili nabór. Jeśli widzisz na jednym z nich siebie, prześlij nam swoje CV. Dowiedz się jak najwięcej o naszej Firmie, abyśmy mogli porozmawiać o przyczynach, dla których aplikujesz właśnie do nas!

Inżynier Procesu

Cel stanowiska:
  Współpraca w obrębie Zespołu Działu Technicznego, powołanego do tworzenia dokumentacji technicznej, narzędzi i wsparcia merytorycznego dla Działu Produkcji.

Twoje główne zadania:
 • Projektowanie procesów technologicznych (dokumentacji technologicznej i parametrów procesu),
 • Projektowanie i wykonanie testerów, prowadzenie testów technologicznych,
 • Przygotowanie instrukcji stanowiskowych i instrukcji obsługi urządzeń,
 • Projektowanie i wykonywanie suportów wspomagających produkcję,
 • Wspomaganie Działów Produkcji i Jakości w rozwiązywaniu problemów natury technologicznej,
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników Działu Produkcji,
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych.
My oferujemy Tobie:
 • Możliwość uczestniczenia w pracach międzywydziałowych zespołów projektowych
 • Możliwość stałego doskonalenia kompetencji miękkich i twardych poprzez udział w programie OMEGA INFOCAFE™;
 • Możliwość awansu i dofinansowania szkoleń branżowych i studiów podyplomowych
 • Możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej, karnetu sportowego i ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Ty oferujesz nam:
 • Wykształcenie wyższe techniczne z tytułem inżyniera (elektronika, automatyka) i wiedzę na temat metrologii;
 • Biegłą znajomość programów Ms Office oraz języka angielskiego - technicznego w mowie i piśmie;
 • Znajomość norm: ISO 9001:2008, ISO TS, ISO 14001;
 • Chęć pracy w zespole, rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Technik Utrzymania Ruchu

Cel stanowiska:
  Współpraca w Zespole Techników UR, który zapewnia ciągłość pracy maszyn i urządzeń Pracownikom produkujących wiązki elektryczne dla Klientów Firmy.

Twoje główne zadania:
 • Terminowe ustawienia maszyn i urządzeń do produkcji.
 • Przeprowadzanie przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem.
 • Tworzenie dokumentacji maszyn i urządzeń.
 • Walidacja wyrobów i urządzeń.
 • Wdrażanie nowych urządzeń do produkcji.
 • Realizacja zadań pozaprodukcyjnych związanych z utrzymaniem płynności produkcji.
My oferujemy Tobie:
 • Możliwość uczestniczenia w pracach międzywydziałowych zespołów projektowych;
 • Możliwość stałego doskonalenia kompetencji miękkich i twardych poprzez udział w programie OMEGA INFOCAFE™;
 • Możliwość awansu i dofinansowania szkoleń branżowych i studiów podyplomowych
 • Możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej, karnetu sportowego i ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Ty oferujesz nam:
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie kierunkowe na poziomie średnim lub wyższym technicznym;
 • Uprawnienia SEP;
 • Gotowość pracy na dwie zmiany;
 • Sumienność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.