';

Oferty pracy

Sprawdź, na jakie stanowiska prowadzimy w tej chwili nabór. Jeśli widzisz na jednym z nich siebie, prześlij nam swoje CV. Dowiedz się jak najwięcej o naszej Firmie, abyśmy mogli porozmawiać o przyczynach, dla których aplikujesz właśnie do nas!

Specjalista ds. Sprzedaży

Cel stanowiska:
  Współpraca z Zespole Sprzedawców nad aktywnym pozyskiwaniem i jakościową obsługą Klientów.

Twoje główne zadania:
 • Monitorowanie światowego rynku w zakresie popytu i podaży na wiązki elektryczne,
 • Identyfikacja potencjalnych Klientów i ich potrzeb,
 • Przygotowywanie wycen wiązek elektrycznych w oparciu o dokumentację Klienta,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji handlowych wzmacniających pozycję rynkową Firmy,
 • Prowadzenie projektów wdrożeniowych,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych, zawieranie umów i tworzenie dokumentacji sprzedażowej,
 • Analiza skuteczności prowadzonych działań.
My oferujemy Tobie:
 • Możliwość budowania relacji z największymi firmami na świecie;
 • Możliwość awansu i uczestniczenia w międzynarodowych wydarzeniach branżowych;
 • Możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
 • Pakiet opieki medycznej, karnet sportowy i ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Bezpłatne uczestnictwo w konwersatorium języka angielskiego prowadzonym przez native speaker’a;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Ty oferujesz nam:
 • Talent, entuzjazm i pełne zaangażowanie w budowaniu relacji z naszymi Klientami;
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe techniczne lub ekonomiczne;
 • Znajomość branży elektrotechnicznej;
 • Biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Wysoki poziom kultury osobistej i automotywacji;
 • Samodzielność i dyscyplinę;
 • Chęć pracy w zespole;
 • Potrzebę rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Pracownik ds. Zamówień

Cel stanowiska:
  Zapewnienie płynności produkcji poprzez uzupełnianie danych technicznych oraz weryfikację i wprowadzanie zamówień do systemu

Twoje główne zadania:
 • Weryfikacja poprawności składanych zamówień pod kątem czasu dostawy, poprawności cen, zgodności z ofertą, aktualnej rewizji, dokumentacji, dat ważności;
 • Konsultacje z Działami: Sprzedaży, Technicznym, Zakupów, oraz współpracownikami z Działu Produkcji i Logistyki – Planistami;
 • Utrzymywanie jakościowych kontaktów z Klientami w sprawie złożonych zamówień
My oferujemy Tobie:
 • Możliwość udziału w analizach rentowności produktów;
 • Możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
 • Pakiet opieki medycznej, karnet sportowy i ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Bezpłatne uczestnictwo w konwersatorium języka angielskiego prowadzonym przez native speaker’a;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Ty oferujesz nam:
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie, mile widziany kierunek ekonomiczny lub zarządzanie produkcją
 • Mile widziana chęć rozwijania w praktyce metody ABC – rachunek kosztów działań w Firmie;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność myślenia analitycznego i organizacji pra-cy;
 • Samodzielność i dyscyplinę;
 • Chęć pracy w zespole;
 • Potrzebę rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Specjalista ds. HR
 
Cel stanowiska:
  Zapewnienie wszystkim Działom Firmy wsparcia niezbędnego do realizacji ich celów, poprzez zbudowanie i utrzymanie Zespo-łu Pracowników, zmotywowanego do ciągłego rozwoju zawodowego i pracy w kulturze partnerskiej.

Twoje główne zadania:
 • Pozyskiwanie nowych, oraz optymalne wykorzystanie potencjału zatrudnionych Pracowników,
 • Administrowanie kompletną dokumentacją pracowniczą,
 • Koordynacja procesu Rekrutacji,
 • Nadzór nad Programem Szkoleń,
 • Koordynacja procesu Rozmów Okresowych,
 • Nadzór na istniejącymi i budowanie nowych kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie budowania kultury partnerskiej i budowania wizerunku Firmy (employer branding),
 • Tworzenie raportów, zestawień i analiz dotyczących realizacji polityki personalnej Firmy na potrzeby Zarządu i Kierowników Działów.
My oferujemy Tobie:
 • Znaczącą rolę w budowaniu partnerskiej kultury organizacyjnej;
 • Możliwość projektowania i wdrażania narzędzi służących do rozwoju kompetencji i podnoszenia motywacji Pracowników;
 • Dużą samodzielność w kreowaniu nowych kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Pracę w młodym, zgranym Zespole;
 • Możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
 • Pakiet opieki medycznej, karnet sportowy i ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Bezpłatne uczestnictwo w konwersatorium języka angielskie-go prowadzonym przez native speaker’a;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ty oferujesz nam:
 • Autentyczną pasję do bycia liderem rozwoju i zmiany;
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia;
 • Minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku lub w dziale personalnym;
 • Znajomość prawa pracy;
 • Dobrą znajomość języka angielskiego i chęć dojścia do poziomu B2;
 • Wysoki poziom etyki zawodowej;
 • Postawę gracza zespołowego;
 • Samodzielność, automotywację i komunikatywność na wysokim poziomie;
 • Ciągłą pracę nad podnoszeniem poziomu swojej inteligencji emocjonalnej;
 • Chęć pozytywnego oddziaływania na otoczenie;
 • Silną potrzebę rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-nych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Technik Utrzymania Ruchu

Cel stanowiska:
  Współpraca w Zespole Techników UR, który zapewnia ciągłość pracy maszyn i urządzeń Pracownikom produkujących wiązki elektryczne dla Klientów Firmy.

Twoje główne zadania:
 • Terminowe ustawienia maszyn i urządzeń do produkcji.
 • Przeprowadzanie przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem.
 • Tworzenie dokumentacji maszyn i urządzeń.
 • Walidacja wyrobów i urządzeń.
 • Wdrażanie nowych urządzeń do produkcji.
 • Realizacja zadań pozaprodukcyjnych związanych z utrzymaniem płynności produkcji.
My oferujemy Tobie:
 • Możliwość rozwoju zawodowego w gwałtownie się rozwijającej branży wiązek elektrycznych;
 • Dofinansowanie szkoleń branżowych i studiów podyplomowych;
 • Pakiet opieki medycznej, karnet sportowy i ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Bezpłatne uczestnictwo w konwersatorium języka angielskiego prowadzonym przez native speaker’a;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Ty oferujesz nam:
 • Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie kierunkowe na poziomie średnim lub wyższym technicznym;
 • Uprawnienia SEP;
 • Gotowość pracy na dwie zmiany;
 • Sumienność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Chęć rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-nych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Asystent Działu Zakupów

Cel stanowiska:
  Zarządzanie obiegiem dokumentacji zakupowej poprzez nadzór nad fakturami zakupu i kontakt z Działem Magazynu oraz Księgowości. Wsparcie Specjalistów ds. Zakupów.

Twoje główne zadania:
 • Wprowadzanie faktur za komponenty produkcyjne, okołoprodukcyjne oraz usługi.
 • Nadzór i kontrola kosztów zamawianych komponentów i usług.
 • Kontakt z Dostawcami, Magazynem oraz Księgowością.
 • Obsługa zamówień wewnętrznych i wysyłanie zamówień do Dostawców.
 • Przygotowywanie analiz i raportów.
 • Zarządzanie wewnętrzną bazą dostawców i dokumentacją z tym związaną.
My oferujemy Tobie:
 • Wykształcenie wyższe, mile widziany kierunek związany z logistyką lub zarządzaniem produkcją;
 • Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 (w mowie i piśmie);
 • Zdolności analityczne;
 • Znajomość Pakietu Office: Excel, Outlook;
 • Dokładność w wykonywaniu pracy i samodyscyplinę;
 • Elastyczność i motywację do pracy;
 • Chęć pracy w zespole, rozwijania kompetencji oraz po-stawy partnerskiej;
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Ty oferujesz nam:
 • Talent, entuzjazm i pełne zaangażowanie w budowaniu relacji z naszymi Klientami;
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe techniczne lub ekonomiczne;
 • Znajomość branży elektrotechnicznej;
 • Biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Wysoki poziom kultury osobistej i automotywacji;
 • Samodzielność i dyscyplinę;
 • Chęć pracy w zespole;
 • Potrzebę rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Koordynator IT

Cel stanowiska:
  Utrzymanie, nadzorowanie i rozwój infrastruktury informatycznej, narzędzi, systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego.
Twoje główne zadania:
 • Koordynacja pracy podwykonawców (hosting, sieć wewnętrzna, system ERP, system WMS, Workflow)
 • Tworzenie i zarządzanie wewnętrzną dokumentacją informatyczną.
 • Tworzenie nowych oraz doskonalenie istniejących procedur i instrukcji.
 • Proponowanie, testowanie i koordynowanie wdrożeń nowych rozwiązań usprawniających pracę.
 • Zarządzanie sprzętem komputerowym oraz uprawnieniami dostępu do systemów wewnętrznych.
My oferujemy Tobie:
 • Opiekuna szkolącego i wdrażającego do pracy na danym stanowisku;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze;
 • Możliwość awansu i poszerzania wiedzy poprzez udział w szkoleniach branżowych;
 • Dla chętnych dofinansowanie do pakietu opieki me-dycznej, karnetu sportowego i ubezpieczenia na życie.
Ty oferujesz nam:
 • Wykształcenie wyższe, mile widziany kierunek związany z IT lub/i logistyką.
 • Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 (w mowie i piśmie);
 • Bardzo dobra znajomość systemów Microsoft Windows, Windows Mobile oraz Pakietu Office: Excel, Outlook;
 • Mile widziana znajomość SQL oraz systemu Comarch ERP XL.
 • Dokładność w wykonywaniu pracy, samodzielność i samodyscyplinę;
 • Chęć pracy w zespole, rozwijania kompetencji oraz postawy partnerskiej;
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Cel stanowiska:
  Zapewnienie wszystkim Działom Firmy wsparcia niezbędnego do realizacji ich celów, poprzez zbudowanie i utrzymanie Zespołu Pracowników, zmotywowanego do ciągłego rozwoju zawodowego i pracy w kulturze partnerskiej.

Twoje główne zadania:
 • Nadzorowanie działania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 • Przygotowywanie, koordynowanie i przeprowadzanie audytów ISO 9001 i ISO 14001
 • Nadzór nad sprawozdawczością w zakresie jakości i zarządzania środowiskowego
 • Koordynacja działań zapewniających właściwe tworzenie i wykorzystanie dokumentów w ramach ZSZJ
 • Wspieranie działów Firmy w audytach Klientów Propagowanie założeń Polityki ZSZJ
My oferujemy Tobie:
 • Możliwość budowania kariery w Firmie działającej na dynamicznie się rozwijającym rynku wiązek elektrycznych;
 • Rozpoznawalny wpływ na rozwój organizacji i doskonale-nie jej procesów;
 • Możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
 • Bezpłatne uczestnictwo w konwersatorium języka angielskiego prowadzonym przez native speaker’a;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Pakiet opieki medycznej, karnet sportowy i ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Ciekawą pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie.
Ty oferujesz nam:
 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Uprawnienia Audytora Wewnętrznego w zakresie norm ISO 9001 i ISO 14001;
 • Minimum 2 lata doświadczenia pracy na podobnym sta-nowisku;
 • Biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność motywowania współpracowników;
 • Samodzielność, wewnętrzną dyscyplinę i elastyczność;
 • Postawę gracza zespołowego;
 • Potrzebę rozwijania kompetencji twardych i miękkich oraz postawy partnerskiej.
 • Znajomość branży elektrotechnicznej ułatwi Ci pracę.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-nych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Pracownik produkcji
 
My oferujemy Tobie:
 • Szkolenie przygotowujące do pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Ciekawą pracę w Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze
 • Możliwość awansu i dofinansowania szkoleń branżowych
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju osobistego
 • Możliwość dodatkowego zarobku w soboty oraz w godzinach nadliczbowych
 • Dofinansowanie do pakietu opieki medycznej, karnetu sportowego i ubezpieczenia na życie
 • Możliwość bezpłatnego korzystania z busa pracowniczego na wyznaczonej trasie
Ty oferujesz nam:
 • Umiejętności manualne
 • Staranność w wykonywaniu pracy i samodyscyplinę
 • Dyspozycyjność do pracy w systemie II zmianowym (godz: 6 – 14 i 14 -22)
 • Chęć pracy w zespole, rozwijania kompetencji oraz po-stawy partnerskiej
 • Dodatkowo mile widziane będzie wykształcenie elektroniczne, techniczne bądź elektryczne

Wynagrodzenie brutto:
 • 2600 zł brutto + premia
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-nych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.