';

Oferty stażu

Jeśli chcesz poznać specyfikę rynku wiązek elektrycznych i przekonać się na czym polegają wyzwania, dzięki którym się rozwijamy, przyjdź do nas na staż. Masz do wyboru – staż studencki lub absolwencki. Ciekawy program i opiekunowie czekają na Ciebie!

Stażysta do Działu Jakości

Cel Działu Jakości
  Zapewnienie wszystkim Działom Firmy wsparcia niezbędnego dla realizacji ich celów jakościowych i budowanie relacji partnerskich.

Twoje główne zadania:
 • Przygotowywanie dokumentacji jakościowych m.in. kart akceptacji,
 • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych,
 • Zbieranie deklaracji od Dostawców,
 • Wykonywanie pomiarów do raportów,
 • Rejestrowanie wzorów/prototypów wyrobów,
 • Udział w analizach powstałych niezgodności,
 • Pomoc przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji,
 • Wsparcie w nadzorze nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.
Oferujemy:
 • Zdobycie bogatego doświadczenia w Dziale Jakości;
 • Poznanie procesów technologicznych;
 • Możliwość rozszerzenia wiedzy dotyczącej narzędzi jakościowych;
 • Praktykę kontaktów z Dostawcami;
 • Opiekę Mentora, będzie nim Inżynier Jakości;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Plan stażu:
 • Zapoznanie z zasadami BHP;
 • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Firmy;
 • Zapoznanie z procesami produkcyjnymi;
 • Zapoznanie z systemem ERP, LQS;
 • Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi zakresu stażu;
 • Realizacja celów stażu i podnoszenie kompetencji.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Stażysta do Działu Produkcji i Logistyki
 
Cel Działu Produkcji i Logistyki
  Terminowa i jakościowa produkcja oraz realizacja zamówień klientów przy jednoczesnym zbudowaniu postawy partnerskiej w ramach zespołu Omega oraz z zainteresowanymi stronami.

Twoje główne zadania
 • Pomiary czasów trwania czynności produkcyjnych
 • Optymalizacja przebiegu procesów produkcyjnych
 • Współpraca z Inżynierami Procesu
 • Praca w systemie klasy ERP XL
 • Pomoc przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji,
 • Wsparcie w zakresie działań działu Produkcji i Logistyki
Oferujemy:
 • Zdobycie bogatego doświadczenia w Dziale Produkcji i Logistyki;
 • Poznanie procesów technologicznych;
 • Udział w organizowaniu przebiegu procesów produkcyjnych z wykorzystaniem pomiarów czasu;
 • Możliwość rozszerzenia wiedzy dotyczącej analizowania i optymalizowania procesów produkcyjnych;
 • Opiekę Mentora, będzie nim Specjalista ds. przygotowania produkcji;
 • Ciekawą i dynamiczną pracę w młodym Zespole Firmy, gdzie wspólnie uczymy się budować relacje partnerskie i dbamy o stały rozwój w miłej atmosferze.
Plan stażu:
 • Zapoznanie z zasadami BHP;
 • znanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Firmy;
 • Zapoznanie z procesami produkcyjnymi;
 • Zapoznanie z systemem ERP, LQS;
 • Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi zakresu stażu;
 • Realizacja celów stażu i podnoszenie kompetencji.
Prześlij nam swoje CV na adres: hr@zeomega.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-nych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Zakład Elektroniczny Omega Sp. Z o.o. z siedzibą w Morawicy przy ul. Morawica 375. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.