';

D0500-01 Ankieta kwalifikacji Dostawcy – wydanie 2