';

Twoje CV – Twoja oferta

Dołącz do Zakład Elektroniczny Omega

Zapraszamy


Zobacz w nas potencjalnego klienta, którego chcesz pozyskać i przedstaw swój Personalny Produkt.

Jak poczuć się partnerem szefa i być tak przez niego traktowanym? Nie obawiać się jego komentarzy, wręcz przeciwnie – przyjmować je jako informację zwrotną, która pomaga w pracy? Dzielić się swobodnie swoimi spostrzeżeniami, bez obaw bycia źle zrozumianym’?

Jedną z naszych odpowiedzi jest wdrażany w Z.E. Omega systemowy model budowania relacji przełożony/podwładny: mój szef jest moim klientem, na podstawie umowy o pracę świadczę mu usługi, czyli sprzedaję mu swój Personalny Produkt.

Zależy nam na dobrej atmosferze, łatwiej jest osiągać cele gdy praca nie jest stresem. Uczymy się widzieć dookoła siebie współpracowników, którzy są naszymi klientami i partnerami zarazem.

Usługodawca posiada swoją ofertę, składa się na nią najczęściej opis produktu, możliwości jego zastosowania i efektów, jakich może oczekiwać nabywca.

Twój Personalny Produkt to:

  • Nazwa lub opis usługi/produktu
  • Obszary, w jakich produkt może znaleźć zastosowanie (w odniesieniu do procesów biznesowych)
  • Rezultaty zastosowania produktu przez nabywcę (z perspektywy procesu biznesowego)
  • Warunki nawiązania współpracy (w tym finansowe)

Odpowiedzi prześlij wraz z aktualnym CV na adres hr@zeomega.pl Odezwiemy się do Ciebie natychmiast, gdy tylko zobaczymy, w jaki sposób współpraca z Tobą może wspierać realizację naszej misji. Dziękujemy.

Dołącz do Zespołu Zakład Elektroniczny Omega