';

Fizyczne granice systemu zarządzania środowiskowego