Kierownik Działu Zakupów Michel Skupień michelskupien@zeomega.pl

Kierownik Działu Zakupów Michel Skupień michelskupien@zeomega.pl