';

O firmie

Misja, wizja i wartości

Misja firmy określa sens jej istnienia na rynku. Generowanie zysku jest skutkiem realizacji misji i warunkiem koniecznym do działania i rozwoju firmy, nie jest jednak celem jej funkcjonowania.

Misją Omegi jest zapewnienie Klientom efektywnego rozwoju ich firm poprzez dostarczanie najwyższej jakości usług z zakresu projektowania procesu i produkcji wiązek elektrycznych oraz montażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Realizujemy naszą misję poprzez nieustanny rozwój budowanego przez nas zespołu. Wizja firmy to cel, do którego organizacja dąży w danym momencie, może więc ulegać zmianie, gdyż po osiągnięciu celu określa się kolejny.

Wizją Omegi jest zostać Złotym Dostawcą dla najbardziej wymagających klientów w sektorach pojazdów elektrycznych i odnawialnych źródeł energii. Oznacza to doprowadzenie wewnętrznych procesów firmy do poziomu najwyższej jakości i przyjęcie zasady nieustannego doskonalenia jako formuły działania wszystkich członków zespołu Omegi.

Wartości działają jak drogowskazy. Sięgamy do nich, gdy pojawiają się różnice zdań, gdy nie wiadomo jaką decyzję podjąć, aby interesy wszystkich członków organizacji, jej klientów i dostawców, zostały zaspokojone. Aby jednak umieć z nich skorzystać w momentach kryzysowych, trzeba nauczyć się działać w oparciu o nie na co dzień.

Wartości Omegi to partnerstwo rozumiane jako szacunek, zaufanie i transparentność. Uczymy się budować relacje partnerskie niezależnie od dzielących nas różnic.

W zespole Omegi traktujemy siebie i innych z szacunkiem, czyli dotrzymujemy zawartych umów, przyjmujemy do wiadomości poglądy innych (co nie oznacza, że musimy je przejmować) i bierzemy pełną odpowiedzialność za przyjęte działania, rozumiejąc, że współpracownicy mogą realizować swoje zadania tylko wtedy, gdy my wywiążemy się ze swoich.

Zaufanie, w praktyce, oznacza przyjęcie założenia, że pozostali członkowie zespołu Omegi działają z poziomu swoich najlepszych intencji i że wszyscy razem spotykamy się w pracy aby realizować nasze wspólne cele.  Pojawiające się nieporozumienia widzimy jako efekt nieumiejętnej komunikacji a nie  złej woli drugiej osoby.

Transparentność to przejrzystość – dzielimy się – dotyczącą pracy w firmie – informacją, wiedzą, spostrzeżeniami i opiniami, rozmawiamy w sposób otwarty, mówimy o tym, co widzimy i pytamy o to, czego nie rozumiemy (zamiast zakładać, że inni domyślą się czego potrzebujemy).

Jesteśmy częścią większej całości

Wiązki elektryczne montowane na dedykowanych tablicach Zakład Elektroniczny Omega

Omega, czyli właściciele i tworzący ją zespół, dąży do tego, aby efekt jej działań rynkowych przynosił wymierne korzyści wszystkim interesariuszom.

Widzimy siebie jako część większej całości, ogniwo w łańcuchu dostaw, łączącym ze sobą miliardy ludzi na całej planecie. Zależy nam na wytrzymałości całego systemu – dlatego z największą starannością dbamy o jakość tego, za co bierzemy odpowiedzialność. Jakość, której oczekujemy w kupowanych przez nas codziennie produktach, wkładamy w produkcję wiązek elektrycznych.

Jakość to zaspokojenie oczekiwań klientów, kluczową kompetencją w Omedze stała się jakościowa obsługa klienta.

Od 2017 roku, jako pracownicy firmy, stale pracujemy nad własnym rozwojem i umiejętnością efektywnej współpracy w zespołach projektowych. Codzienna praktyka obsługi wewnętrznego klienta jest konieczna, abyśmy byli rozpoznawani jako partnerzy biznesowi przez naszych klientów i dostawców.

Szukamy innowacyjnych rozwiązań, aby móc zwiększyć dostępność, terminowość i elastyczność. Doskonalimy nasze umiejętności komunikacji, aby zmniejszać ilość czasu potrzebną na dokonanie uzgodnień a równocześnie porozumiewać się precyzyjnie, bez błędów. Szukamy oszczędności na każdym etapie organizacji naszej codziennej pracy i prowadzenia projektów – staramy się zawsze o zmniejszenie kosztów, jakie ponoszą nasi klienci.

Historia

Omegę założył w 1989 roku nasz mentor, dr inż. Ryszard Gacek, obecnie Wiceprezes Zarządu Spółki.

Przez 11 lat Zakład Elektroniczny Ryszarda Gacka budował w Krakowie fundamenty pod przyszły rozwój firmy produkując, w wynajętym domu jednorodzinnym, niewielkie szafy energetyczne, przedłużacze elektryczne i podgrzewacze laboratoryjne.

W 2000 roku firma przyjęła zlecenie na produkcję wiązek elektrycznych dla niemieckiego odbiorcy. Pierwsza dostawa została w całości odesłana do Omegi i stała się solidną lekcji jakości, za którą firma płaciła przez kolejne 5 lat odbudowując stratę.

2005 roku do Omegi dołączył syn założyciela, Maciej Kacper Gacek, obecnie Prezes Zarządu. Za cel postawił sobie rozwinięcie eksportu. Firma działała na powierzchni 100 m², zatrudniała 9 osób, miała 20 dostawców, 6 klientów i produkowała 50 typów prostych wiązek elektrycznych.

Rok 2006 to pierwsze wysyłki wiązek do Wielkiej Brytanii i Danii oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

2012 to rok uzyskania certyfikatów branżowych IPC i UL.

Wielkość produkcji i zatrudnienia szybko rosła i dotychczasowa przestrzeń produkcyjna przestała nam wystarczać. W 2013 roku, ze względu na szybką rosnącą wielkość produkcji i zatrudnienia, Zarząd podjął decyzję o zakupie działki i budowie fabryki.

2014 roku wdrożyliśmy certyfikowany system zarządzania ISO 14001.

Jesienią 2015 roku, nie przerywając produkcji, przeprowadziliśmy się do Morawicy, gdzie mamy do dyspozycji 3100 m² nowoczesnej i komfortowej przestrzeni produkcyjnej z dwupiętrową halą i powierzchniami biurowymi. Zespół nasz liczył wtedy 111 osób.

Pod koniec 2016 roku rozpoczęliśmy, trwający do dnia dzisiejszego, proces przekształcania kultury organizacyjnej z silosowej na partnerską. Nasza decyzja była logiczną konsekwencją wcześniejszych działań zorientowanych na długofalowy wzrost i rozwój firmy. Wymagania rynku i jego dynamika zmiany oznaczają dla każdego dostawcy konieczność intensywnego i nieustannego rozwoju wszystkich pracowników i umiejętność ich współpracy w wielu różnych zespołach.

Od 2017 roku jesteśmy wyróżniani prestiżową nagrodą – Diamentem Miesięcznika Forbes.

W połowie kwietnia 2018, gdy nasz zespół liczy już 150 osób, siłami własnej kadry inżynierskiej uruchomiliśmy pierwsze stanowisko, na którym robot współpracuje z pracownikiem produkcji – operatorem. Powtarzalne ręczne czynności wykonuje robot Mitsubishi i przekazuje półprodukty operatorowi.

Jesienią 2018 roku zainwestowaliśmy w odnawialne źródła energii i zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną na dachu naszej firmy. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Rok 2019: kupujemy komponenty od 200 dostawców, produkujemy ponad 2700 typów skomplikowanych wiązek dla 70 klientów, nasz zespół tworzy 120 operatorów i 72 pracowników pozaprodukcyjnych. Po raz kolejny otrzymujemy wyróżnienie Diament Miesięcznika Forbes 2019. Dokupujemy sąsiednią działkę, aby móc się swobodnie rozwijać, kupujemy drugą wtryskarkę niskociśnieniową i budujemy strefę ESD. Rozpoczynamy wdrażanie IPO – inteligentnego systemu do zarządzania produkcją. Prezentujemy ofertę Omegi na targach The Battery Show Europe w Stuttgardzie. Zdobywamy brązowy medal w Lidze Mistrzów 5S.

Rok 2020: zdajemy na piątkę test ze zwinności – mimo pandemii COVID-19 utrzymujemy produkcję bez przestojów, przechodzimy na pracę zdalną i unowocześniamy infrastrukturę informatyczną. Rozpoznajemy nową potrzebę społeczną – zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia wirusem. Rozpoczynamy prace nad zaprojektowanymi przez nas urządzeniami do dezynfekcji urządzeń i przedmiotów światłem UVC.

Rok 2021: otrzymujemy wyróżnienie w rankingu Gazele Biznesu dla dynamicznie i transparentnie rozwijających się firm. Tworzymy markę i uruchomiamy produkcję i sprzedaż sterylizatorów, powstaje thebroy.com. Projektujemy wiązkę do pojazdu Triggo, rewolucyjnego rozwiązania dla mobilności miejskiej. Wracamy na targi The Battery Show Europe i spotykamy się z wieloma dotychczasowymi i nowymi klientami.

Klienci

Produkcja wiązek elektrycznych Zakład Elektroniczny Omega

Od 2000 roku nasza produkcja, z której 60% trafia na eksport, rośnie o 20% rocznie, klientami są producenci automatyki, pojazdów elektrycznych, sprzętu AGD i medycznego oraz części motoryzacyjnych.

Nasze wiązki elektryczne można znaleźć w autobusach elektrycznych, skuterach elektrycznych, jak również w dystrybutorach paliw i urządzeniach klimatyzacyjnych. Komponenty z naszymi wiązkami są używane do produkcji, sprzętu medycznego, ekspresów do kawy, czajników elektrycznych, elektronarzędzi oraz wszelkiego rodzaju automatyki przemysłowej.

Jakość

Jakość jest dla nas najważniejsza, a definiujemy ją jako stopień spełnienia oczekiwań naszych klientów.

Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. System ten stale doskonalimy i uzupełniamy w kierunku spełnienia wymagań IATF 16949:2016. Posiadamy certyfikat UL na produkcję wiązek elektrycznych zgodnie z normami ZPFW8 i ZPFW2. Rejestrację naszej firmy w Underwriters Laboratories Inc. (UL) można zweryfikować pod numerem E351588.

Na życzenie klientów wykonujemy SPC oraz MSA. Przygotowujemy kompletną dokumentacją PPAP, posiadamy doświadczenie w tworzeniu planów kontroli oraz dokumentów FMEA. Wszystkie te elementy są niezbędne przy produkcji wiązek elektrycznych dla branży samochodowej.

Nadzorujemy urządzenia kontrolno-pomiarowe i na bieżąco kalibrujemy przyrządy pomiarowe. Wykonujemy analizy zdolności maszyn i procesów produkcyjnych (Cp, Cpk). Ciągle poszukujemy możliwości doskonalenia się m.in. poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych.

Przeprowadzamy szkolenia operatorów głównie z zagadnień normy IPC/WHMA-A-620 PL. Nadzorujemy jakość surowców poprzez kontrolę wejściową. Wykonujemy i oceniamy przekroje metalograficzne.

Dział jakości zapewnia wsparcie wszystkim działom firmy w zakresie rozumienia, budowania i praktykowania jakości.

Jakość obserwowana jest przez nas na każdym stanowisku pracy i w każdej, wykonywanej przez pracownika Omegi, czynności.

W zespole Omegi nie ma osób, których zadaniem jest kontrolowanie innych. Dział jakości i pracujący w nim inżynierowie jakości oraz specjaliści ds. jakości pomagają nam obserwować, czy osiągamy jakość w procesie realizacji zleceń produkcyjnych przy pomocy specjalnych narzędzi. Coraz wyższa jakość wiązek, które wysyłamy do naszych klientów,  jest jednak wynikiem jakości w relacjach między nami, jako członkami całego zespołu Omegi. Stałe doskonalenie tych relacji jest dla nas najważniejsze.

Logo z certyfikatem IPC
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Granice fizyczne zakresu systemu zarządzania środowiskowego Zakład Elektroniczny Omega
Certyfikat ISO 14001:2015 Zakład Elektroniczny Omega
Certyfikat ISO 9001:2015 Zakład Elektroniczny Omega
Certyfikat UL Zakład Elektroniczny Omega
Certyfikat UL Zakład Elektroniczny Omega

Organizacja i zarządzanie

Obróbka przewodów i kabli elektrycznych Zakład Elektroniczny Omega

Omega jest spółką z o.o., prowadzoną przez dwuosobowy zarząd, funkcję Prezesa Zarządu pełni Maciej Kacper Gacek, funkcję wiceprezesa – dr inż. Ryszard Gacek.

Nasza struktura ma charakter macierzowy, wielu pracowników działów, którzy projektują i przygotowują proces produkcji, należy równocześnie do grup projektowych. Każde zamówienie nowej wiązki oznacza utworzenie nowej grupy projektowej.

Taki sposób organizacji wymaga od nas dużej elastyczności i umiejętności działania w warunkach ciągłej i dynamicznej zmiany. Jest to jednak optymalna formuła wobec wciąż rosnących oczekiwań naszych klientów.

Zarząd firmy, rozumiejąc, że cele jakie sobie stawia, może osiągnąć jedynie w silnym zespole profesjonalistów, wdraża zarządzanie procesowe i buduje partnerską kulturę organizacji. Wielozadaniowość jest przyjętą zasadą działania.

Naszym celem jest zbudowanie zespołu składającego się z ludzi, których motywuje ciągły rozwój kompetencji poprzez przezwyciężanie trudności. Czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie najwyższej jakości na każdym etapie funkcjonowania firmy.

Efektem harmonijnych, opartych na szacunku, zaufaniu i transparentności relacji w firmie, jest jakość produktów przewyższająca oczekiwania klientów i wysoka jakość życia jej pracowników oraz ich rodzin. Nasze hasło: Jesteśmy częścią większej całości, oddaje ideę współzależności pomiędzy firmą i jej interesariuszami, jesteśmy świadomi, że budujemy organizację odpowiedzialną społecznie.